ลิฟท์ในฝันเพื่อบ้านของคุณ

ลิฟท์บันได (Stairlift) เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ชูคนหรือเก้าอี้ล้อขึ้นหรือลงบันได โดยดังนี้บันไดควรมีความกว้างเพียงพอ 

โดยการทำราวที่ติดยึดกับบันไดหรือฝาผนัง ที่จะทำเป็นรางสำหรับเขยื้อนคนขึ้นบันได เก้าอี้หรือฐานที่นั่งจะผนึกชิดกับราว คนจะนั่งที่เก้าอี้หรือฐานที่จะถูกเอาขึ้นหรือลงด้วยพลังมอเตอร์กระแสไฟฟ้าไปตามราวที่จัดตั้งกับบันได ส่วนการสั่งงานให้ลิฟท์บันไดเลื่อนขึ้นหรือลง จะใช้ระบบรีโมท (Remote control) เหมือนที่ใช้สั่งปิดเปิดทีวี เพื่อสั่งเครื่องให้ดำเนินงานตามอยาก

ลิฟท์บันไดมักใช้กับบ้านคนสามัญ ที่อาจมีสองชั้น คนไม่สมประกอบ ผู้ป่วย หรือคนสูงอายุมีที่อยู่อาศัยอยู่ข้างบน ยังอยากขึ้นหรือลงบันไดได้เองโดยมีเครื่องช่วย แม้กระนั้นแม้เป็นตึกขนาดใหญ่ ดังเช่นว่า ห้องชุด หรืออพาร์ทเมนท์ที่มีหลายหน่วยอยู่อาศัย  ลิฟท์บันได รวมทั้งมีหลายๆชั้น ดังต่อไปนี้ก็จำเป็นต้องจัดตั้งลิฟต์ หรือ Elevator ซึ่งก็สบายกว่า แม้กระนั้นก็แพงแพงกว่า ในขณะนี้ลิฟต์หนึ่งตัว ราคาเริ่มที่ 1,000,000 บาทพร้อมจัดตั้ง ส่วนลิฟท์บันได้แพงเริ่มที่โดยประมาณ 100,000 บาท พร้อมบริการจัดตั้ง

Elevator = ลิฟท์ เป็นเครื่องมือที่ใช้บรรทุกคนขึ้นหรือลงอาคารสูงหลายชั้น
Wheelchair = เก้าอี้ล้อ, เก้าอี้มีล้อเข็นสำหรับคนไม่สมประกอบ คนไข้ หรือผู้สูงวัย

ลิฟต์บันได นอกเหนือจากที่จะเรียกทั่วๆไปว่า Stairlift แล้ว ยังมีชื่ออื่นๆที่ใช้เรียกกัน อาทิเช่น stair lifts, stair-lifts, chair lifts, หรือ stair gliders ซึ่งจำต้องไม่รู้สึกสับสนกับ chairlift ที่เขาใช้ขนนักเล่นสกีขึ้นไปเพื่อปลดปล่อยให้เริ่มเล่นสกีหิมะจากที่สูงดังบนยอดดอย

สำหรับลิฟต์บันได้ได้มีการผลิตเพื่อการค้าขายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ขายในสหรัฐตั้งแต่ปี คริสต์ศักราช 1930s  https://goldgeargroup.co.th โดยบริษัท Inclinator Company of America ผู้ใช้เครื่องลิฟท์บันไดในระยะนั้นเป็นคนไข้โรคโลลิโอที่ทำให้มีความยากลำบากสำหรับในการเคลื่อน การมีลิฟท์บันไดทำให้คนป่วย คนไม่สมประกอบ หรือคนแก่ที่ไม่สบายจะเดินขึ้นหรือลงบันไดด้วยเข่าไม่ดี ก็สามารถจะช่วยเหลือตัวเองขึ้นหรือลงบันไดได้เอง โดยไม่ต้องมีคนช่วย